Vibrationsudregner

Udregn selv vibrationerne i dine navne med min numerologiske vibrationsudregner

Denne numerologiske vibrationsudregner er til dig, der ønsker at kende til betydningen af dine navne. Den er også skabt til dig, der ønsker at skabe dit helt eget unikke navn eller ord til virksomhed efter en navneskiftesession.

Skriv dit navn eller ord i rubrikken herunder og aflæs direkte de numerologiske vibrationer. Længere nede på siden kan du læse om betydningen af de forskellige værdier.


Navn:

Den numerologiske vibrationsudregner er baseret på den kaldæiske numerologi eller oldtidsnumerologien; det mest korrekte system, samt det system, der er det eneste, der kan bruges til at skifte navn med.

Du kan også, hvis du ønsker det, udregne dit ord eller navn selv via det åndssproglige alfabet herunder. 9 er det eneste tal, der ikke har tilhørende bogstaver, da 9-tallet i sig selv anses for at være det mest guddommelige tal.

Hvis dit navn har en vibration under 10, lægger du tallet fra din grundenergi til. Navnevibrationer er altid dobbelte tal.

Fx.: Dit navn giver en værdi på 6 (du hedder Ea), du er født den 25. i en hvilken som helst måned. 25, 2+5=7. Det betyder at din grundenergi er 7. Du sammenlægger nu 6 (fra navnet) og 7 (fra grundenergien), 6+7=13. Nu har du din navnevibration og kan aflæse direkte i beskrivelsen herunder.

Fx.: Du hedder stadig Ea=6, men nu er du født den 10. i en hvilken som helst måned. Grundenergien er 1. Sammenlægningen 6+1=7 giver stadig et tal under 10. Du er derfor nødt til at finde næste tal over 1 som sammenlagt giver 1. Dette tal er 10. Altså du regner6+10=16, og kan nu direkte aflæse din vibration under tallet 16/7.

Læs hvad dine navne betyder for dig og hvordan de påvirker din livsoplevelse.

Tal med rød skrift er ALTID i ubalance. De øvrige energier rummer et spektrum af oplevelser, og du vil kunne kende dig selv et sted deri. Kun tre vibrationer er er altid højtvibrerende; nemlig 19/1, 20/2 og 23/5.

10/1: Alt eller intet. Skabelse eller destruktion.Denne vibration kan, når den er i balance give den ultimative manifestationskraft, i det øjeblik dine handlinger afspejler dine drømme og ønsker. I ubalance er det destruktionskraften, eller manglen på at kunne skabe, der bliver mest tydelig.

11/2: En service vibration, der bidrager med at være voldsom optaget af, hvad alle andre mener og synes. Samt konstant at søge anerkendelse, ros og opmærksomhed fra andre. Der ligger i denne vibration et stort behov for at undgå at mærke sine følelser, hvilket kan betyde, at man dulmer med ex mad, alkohol, træning, tv, sukker, cigaretter eller lignende. Vibrationen kan gøre, at man bliver ret selvudslettende og pleasende. 11/2 kan stå i balance andre steder i numeroskopet, og vil der bidrage med glæde , nydelse og lethed.

12/3: Vibrationen der handler om frygt og ansvar. Denne vibration giver en oplevelse af, at være offer for livet, at have svært ved at tage ansvar, at være styret af frygt, at opleve et stort pres udefra, samt at have svært ved at nå succesfuldt i mål med sine drømme.

13/4: Kristusenergien; tallet for ultimativ forandring og transformation. Vibrationen i balance bidrager med ideer, kreativitet, vækst, fremgang, healerevner, innovation og manifestation. I ubalance bidrager energien med en følelse af, at være misforstået, anderledes, selvsabotage, samt en tendens til at sammenligne sig selv med andre.

14/5: En kraftfuld bevægelsesenergi, der handler om økonomi, forretning, karriere, handler, samarbejdspartnere, kommunikation, handlekraft og engagement. I balance skaber den  held, succes og flow på hele det forretningsmæssige område. I ubalance skaber den indre uro, rastløshed, dårlig økonomi, og svært ved at få karrieren til at lykkes.

15/6: En meget speciel og magisk navnevibration, der bidrager med stor begavelse, stor selvtillid, personlig magnetisme, manipulation, rollespil, arrogance, diffuse sygdomme og symptomer. 15/6 kan stå i balance andre steder i numeroskopet, og vil der bidrage med kærlighed og magi.

16/7: En tung og lavtvibrerende energi, der kommer som et lyn fra en klar himmel og skaber tab i dit liv. Med denne vibration, bliver du stærk og hård, fordi du ved, at intet varer evigt. Det skaber frygt og angst, følelsesmæssig afstand pga frygten for at miste dem, du holder af.

17/8: Udødelighedens tal, som handler om lys, skygge og spotlight. Med denne vibration i balance trives du godt med at være i centrum. Du er hævet over vanskeligheder, evner at trække læring ud af alle udfordringer, og sætter naturligt din signatur på alt. I ubalance oplever du, at blive offer for opmærksomhed, skaber afstand til andre, samt møder vanskeligheder og forhindringer, du er nødt til at tage dig af.

18/9: En ukontrollabel mars energi, der bidrager med blokering, lukkethed, stridigheder, konflikter og store skuffelser. Med denne vibration bliver der lukket af, for at kunne mærke sig selv, og sine behov. Det giver en knoklende energi, der er meget resultatorienteret. Bidrager med vrede, aggressivitet og et stort temperament. Det er ikke altid vreden vendes ud, men kan vendes indad og næsten æde personen op.

19/1: En vibration, der bidrager med lys, positivitet, optimisme, held og succes på alle planer.

20/2: En smuk vibration, der handler om at blive spirituelt vækket, altid at finde sin vej i livet, at leve sit liv fra et større formål, samt at udleve sin passion. Vibrationen giver beskyttelse, tålmodighed, åndelig styrke, samt en høj moral og etik.

21/3: En voksen, moden og ansvarlig vibration, der bidrager med ambitioner, styrke, pligt, analyse, spiritualitet og et stort intellekt. I balance skaber denne vibration meget held og fremgang, en mestring af livet, kraftfulde spirituelle og healende evner, samt en lysende mesterenergi. I ubalance bidrager vibrationen med en følelse af pres, pligt, bekymring, grubleri, overanalyse og frygt.

22/4: En udpræget godhedsvibration, der er hjælpsom, rar, pleasende og naiv. Vibrationen bidrager med et liv i illusionernes verden, en manglende evne til at se realiteterne i øjnene. Man føler sig ofte snydt og trådt på, med denne vibration.

23/5: En meget heldig og gavnlig vibration, der altid arbejder med kærlighed, tillid og beskyttelse. Det kan føles som, at have en engel på hver skulder.

24/6: En feminin venusvibration, der handler om næring, omsorg, relationer, parforhold, gevinster og hjælp fra andre. I balance er den virkelig vidunderlig, og bidrager med hjælp fra andre, en skøn synkronisitet, økonomisk hjælp, kærlighed, omsorg og sunde kærlig grænser. I ubalance bidrager den med rod i kærligheden, ingen hjælp, problemer i økonomien og usunde grænser.

25/7: En stærk voksenvibration, der bidrager med læring gennem erfaring og observation. Vibrationen er meget spirituel, manifesterende, kreativ og skabende. Der ligger en kraftfuld læring, omkring at tage ansvar for eget liv. I balance er den åben, støttende og stærk. I ubalance kan den blive tung, perfektionistisk, knoklende og med en ringe dømmekraft.

26/8: En meget tung vibration, der bidrager med fare, skuffelser, dårlige råd, uærlighed, snyd og katastrofer. En vibration, der med tider giver en stor udmattelse af krop og sind, pga det konstante alarmberedskab.

27/9: En kraftfuld, maskulin handlekraftig vibration, der bidrager med resultater, mod, fuldførelse og produktivitet. I ubalance kan den bidrage med hårdhed, lukkethed og knokletendens.

28/1: En svær og ret uheldig vibration, der bidrager med oplevelse af tab, løftebrud, fjender, samt en tendens til at måtte starte forfra i livet mange gange. Der kan ligge manipulation og meget spidse albuer i denne vibration. Vil ofte stole blindt på andre, for dernæst at opleve, at de snyder, lyver eller på andre måder bryder tilliden.

29/2: En energi der er blid og ren i hjertet, med oplevelse af, at blive udnyttet og snydt i livet. Der skabes en stor usikkerhed, angst, sorg og mange skuffelser med denne vibration. En tendens til at miste det, man har bygget op gennem uheld og ulykker.

30/3: Energien er ret stagneret og handler om refleksion, analyse og tilbageblik. Det er en enspænder energi, hvor man ofte ønsker at trække sig fra sociale sammenhænge og finder ro og glæde med sine egne tanker. En kraftfuld mental overlegenhed, hvis navnet er med fra fødslen.

31/4: En energi, der vibrerer med kraftfulde, stærke politiske og samfundsmæssige meninger og holdninger. Energien bidrager med en grundlæggende følelse af, at være anderledes og misforstået, hvilket kan betyde, at personen, der har denne vibration trækker sig tilbage og isolerer sig fra samfundet. Geni tal, hvis navnet er med fra fødslen.

32/5: En kraftfuld, magnetisk og heldig kommunikationsenergi. En international businessvibration, der har energi omkring penge, forretninger, handel, fællesskaber, politik og medier.. I balance skaber den held og succes. I ubalance skaber den problemer i forhold til ovennævnte.

33/6: En feminin venusvibration, der handler om næring, omsorg, relationer, parforhold, gevinster og hjælp fra andre. I balance er den virkelig vidunderlig, og bidrager med hjælp fra andre, en skøn synkronisitet, økonomisk hjælp, kærlighed, omsorg og sunde kærlig grænser. I ubalance bidrager den med rod i kærligheden, ingen hjælp, problemer i økonomien og usunde grænser.

34/7: En stærk voksenvibration, der bidrager med læring gennem erfaring og observation. Vibrationen er meget spirituel, manifesterende, kreativ og skabende. Der ligger en kraftfuld læring, omkring at tage ansvar for eget liv. I balance er den åben, støttende og stærk. I ubalance kan den blive tung, perfektionistisk, knoklende og med en ringe dømmekraft.

35/8: En meget tung vibration, der bidrager med fare, skuffelser, dårlige råd, uærlighed, snyd og katastrofer. En vibration, der med tider giver en stor udmattelse af krop og sind, pga det konstante alarmberedskab.

36/9: En kraftfuld, maskulin handlekraftig vibration, der bidrager med resultater, mod, fuldførelse og produktivitet. I ubalance kan den bidrage med hårdhed, lukkethed og knokletendens.

37/1: En hjerteåbnende energi, der bidrager med positivitet, optimisme og magnetisme. Energien bidrager med et stort fokus på kærlighed, romantik, intimitet og seksualitet. Netværk, fællesskaber, partnerskaber, økonomi og forretning. I balance skaber den held, flow og succes. I ubalance skaber den problemer og uheld med ovennævnte.

38/2: En energi der er blid og ren i hjertet, med oplevelse af, at blive udnyttet og snydt i livet. Der skabes en stor usikkerhed, angst, sorg og mange skuffelser med denne vibration. En tendens til at miste det, man har bygget op gennem uheld og ulykker.

39/3: Energien er ret stagneret og handler om refleksion, analyse og tilbageblik. Det er en enspænder energi, hvor man ofte ønsker at trække sig fra sociale sammenhænge og finder ro og glæde med sine egne tanker. En kraftfuld mental overlegenhed, hvis navnet er med fra fødslen.

40/4: En energi, der vibrerer med kraftfulde, stærke politiske og samfundsmæssige meninger og holdninger. Energien bidrager med en grundlæggende følelse af, at være anderledes og misforstået, hvilket kan betyde, at personen, der har denne vibration trækker sig tilbage og isolerer sig fra samfundet. Genital, hvis navnet er med fra fødslen.

41/5: En kraftfuld, magnetisk og heldig kommunikationsenergi. En international businessvibration, der har energi omkring penge, forretninger, handel, fællesskaber, politik og medier.. I balance skaber den held og succes. I ubalance skaber den problemer i forhold til ovennævnte.

42/6: En feminin venusvibration, der handler om næring, omsorg, relationer, parforhold, gevinster og hjælp fra andre. I balance er den virkelig vidunderlig, og bidrager med hjælp fra andre, en skøn synkronisitet, økonomisk hjælp, kærlighed, omsorg og sunde kærlig grænser. I ubalance bidrager den med rod i kærligheden, ingen hjælp, problemer i økonomien og usunde grænser.

43/7: En energi der giver nogle voldsomme og næsten ustyrlige omvæltninger i livet. Omvæltninger, der kommer som lyn fra en klar himmel. Kan skabe konflikt, revolution, fiasko og misforståelser.

44/8: En meget tung vibration, der bidrager med fare, skuffelser, dårlige råd, uærlighed, snyd og katastrofer. En vibration, der med tider giver en stor udmattelse af krop og sind, pga det konstante alarmberedskab.

45/9: En kraftfuld, maskulin handlekraftig vibration, der bidrager med resultater, mod, fuldførelse og produktivitet. I ubalance kan den bidrage med hårdhed, lukkethed og knokletendens.

46/1: En hjerteåbnende energi, der bidrager med positivitet, optimisme og magnetisme. Energien bidrager med et stort fokus på kærlighed, romantik, intimitet og seksualitet. Netværk, fællesskaber, partnerskaber, økonomi og forretning. I balance skaber den held, flow og succes. I ubalance skaber den problemer og uheld med ovennævnte.

47/2: En energi der er blid og ren i hjertet, med oplevelse af, at blive udnyttet og snydt i livet. Der skabes en stor usikkerhed, angst, sorg og mange skuffelser med denne vibration. En tendens til at miste det, man har bygget op gennem uheld og ulykker.

48/3: Energien er ret stagneret og handler om refleksion, analyse og tilbageblik. Det er en enspænder energi, hvor man ofte ønsker at trække sig fra sociale sammenhænge og finder ro og glæde med sine egne tanker. En kraftfuld mental overlegenhed, hvis navnet er med fra fødslen.

49/4: En energi, der vibrerer med kraftfulde, stærke politiske og samfundsmæssige meninger og holdninger. Energien bidrager med en grundlæggende følelse af, at være anderledes og misforstået, hvilket kan betyde, at personen, der har denne vibration trækker sig tilbage og isolerer sig fra samfundet. Genital, hvis navnet er med fra fødslen.

50/5: En kraftfuld, magnetisk og heldig kommunikationsenergi. En international businessvibration, der har energi omkring penge, forretninger, handel, fællesskaber, politik og medier.. I balance skaber den held og succes. I ubalance skaber den problemer i forhold til ovennævnte.

51/6: En meget stærk krigerenergi, der bidrager med fjendskab. Giver et stort behov for magt og kan hjælpe til at skabe lynhurtigt avancement.

52/7: En energi der giver nogle voldsomme og næsten ustyrlige omvæltninger i livet. Omvæltninger, der kommer som lyn fra en klar himmel. Kan skabe konflikt, revolution, fiasko og misforståelser.