Chakra tour – chakra healing

Chakra healing via dette online kursus med 8 gennemarbejdede moduler.

Ved at aktivere, balancere og heale de 7 hovedchakra opnår du en vidunderlig styrke, ro, centrering og indre kraft, som er med til at heale psykiske og fysiske problematikker.

Du vil lære om farver, betydning, samt hvilke elementer og redskaber, du kan gøre brug af, for at skabe harmoni og balance.

De syv hovedchakra

Chakra er sanskrit og betyder hjul. Det er energicentre eller energihjul, der er hæftet til vores rygrad. Der findes syv hovedchakra og de er placeret fra haleben, til toppen af issen.


Et chakra er ca syv cm i diameter og peger både forud og bagud som en tragt, der skyder ud fra rygsøjlen. Rodchakra peger dog bagud og nedefter, hvor imod kronechakra folder sig ud opefter mod himlen.
Hvert energicenter har sin rotation og sin egen vibration/frekvens. Det er den forskellige frekvens og vibration der giver hvert chakra sin særlige farve.


De syv chakra er forbundet til nogle store energikanaler og har sammenhæng til vores meridiansystem.
Man kan sige, at de optager energi fra omverdenen, og de forbinder os dermed til universet, andre mennesker og naturen omkring os. På samme måde, er de syv chakra også de kanaler, der formidler vores indre energi, følelser og stemninger ud til verden omkring os.

Skab indre kraft og balance ved at heale og aktivere dine chakra

Der kan være stor forskel på, hvor godt hver enkelt chakra fungerer. Det afhænger i høj grad af de udviklingsområder, vi hver især har med os i dette liv.

Du kan dog styrke og hjælpe dig selv på forskellig vis. Det vil jeg komme ind på, når vi gennemgår hvert enkelt modul.

Forløbet er over 8 uger og starter i det øjeblik, du tilmelder dig

Hvert modul indeholder grundig undervisning, samt meditation i forhold til de enkelte chakra.

Prisen er 550,- kr. incl moms.